Проектът

Изкуство. Без граници. Пловдив. 1-30.09.2019

РОТОР Венелин Шурелов [SubHuman Theatre]. Документация на пърформанс, 2016/2019 Механика: Борислав Тонев [Бъки]

Работите на Венелин Шурелов изследват междинните състояния на човешкото тяло и по-специално неговата маргинализация. Те се занимават с анализ на езика на модерните митове и използването му при създаването на нови "създания" на пресечната точка между човек и технология, между субект и "суб-субект" като субпродукт на социалната, политическата, икономическата и културна ситуация.

В "РОТОР" – Перформативна Автоматична Система (ПАС), фигурата е тяло на жеста, частично затворен от функцията, частично освободен от фикцията. В граничното поле между пърформанс и инсталация разполагам своята акция, преминаваща през две различни фази. В първата част, започвайки от празна сцена, изграждам пред публиката едно съоръжение, сложен електро-механичен кинетичен механизъм. Втората част се развива във финалните 5 минути и демонстрира окончателното сливане между моето тяло и изградената конструкция. Така образуваното хибридно тяло се движи според правилата на автоматиката, но същевременно е потопено в един фиктивен свят. // В. Ш.


Черна абстракция Видео, 03:30 мин., 2019. Венелин Шурелов [SubHuman Theatre].

Видеото е заснето в околностите на с. Ясна поляна, Странджа планина. Гъстия черен дим, който разстилам над хоризонта, свързвам със съществувалите в района манги (жижни) за производство на дървени въглища. Районът е силно застрашен от дейностите на човека по експлоатация на природните ресурси, видима е уязвимостта на екологичните системи. Обсесията към суровини е в контекста на видео работата, но в моя видео поглед, следствието от тези обезпокоителни процеси стават видими като абстрактна представа за съвременния човек – незначителен, нетраен, непостоянен, точно като черен дим над хоризонта. // В. Ш.

Венелин Шурелов

род. 1977 г., живее и работи в София / мултимедийни инсталации, пърформанс, сценография.

Виж повече

Събитието

"Седмица на съвременното изкуство", са организира от Сдружение "Изкуство Днес" . От 25 г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.