Проектът

Изкуство. Без граници. Пловдив. 1-30.09.2019

Непрекъснат растеж на консумацията
[кофите]
Метални кофи, бетон, 2017/2019. Делфин Райст

Инсталацията, съобразена с конкретното пространство, засяга няколко теми, свързани с концепцията на изложбата и контекста на мястото. Зависи от желанието и въображението на посетителите да интерпретират и задълбочат темите, предложени от художничката. А те са:

- Връзката между изкуство и архитектура, не само на концептуално ниво, но и по отношение използването на материали и ноу-хау.
- Строителната индустрия е браншът с най-голям обем отпадъци в света.
- В действителност, временните изложби, както и театралните продукции, също оставят голямо количество отпадъци след себе си. Необходимостта от рециклирането им все още е подценявана.

Творбата провокира мисли и за йерархичните и властови взаимоотношения в света на строителната индустрия, особено за използването на евтина работна ръка, в лицето на неквалифицирани и нелегални мигранти. Последното е свързано и с размиването на границите между работа и почивка: все по-често се сключват договори за изпълнението само на определени задачи, в определен срок; компютрите и мобилните телефони са винаги онлайн, за да се подсигури непрекъснатата връзка с работното място.

Делфин Райст

род. 1971 г., живее и работи в Женева / скултура, мултимедийни инсталации.

Виж повече

Събитието

"Седмица на съвременното изкуство", са организира от Сдружение "Изкуство Днес" . От 25 г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.