Проектът

Изкуство. Без граници. Пловдив. 1-30.09.2019

Хоризонт на събитието Скулптура. Стоян Дечев

Стоян Дечев изследва присъщата за облаците многозначност, използването им като метафора, присъствието им като образ от Античността до сега, както и връзката им с други природни феномени. Подобно на научните и религиозните системи, и творбата разкрива връзката между зримия и нематериалния свят около нас, като ни дава възможност да си дадем сметка за ограничеността на познанието ни и за причините за появата на митовете. […]

Наличието на огромното количество информация допълнително подсили метафоричното значение на облаците и ги направи дори още по-многозначителни. Нови „облаци“, състоящи се от дигитална информация, са паметта, би могло да се каже – мозъкът на съвременното общество. Те съхраняват и свързват познанието и живота ни във въздушни, очевидно безгранични и вечни пространства.

Изображенията на светкавици имат многобройни значения – от гръмотевиците на боговете през изобразяването на протичане на импулси в мозъка до онагледяването на съществуващите напрежения и опасности в днешния взаимносвързан свят, в който, посредством технологията можем да изтрием собственото си съществуване с една "последна светкавица".
// откъс от текста на Лавиния Диниз Фрейтас

За автора

Стоян Дечев род. 1978 г., живее и работи в София / скулптура, инсталации, рисунки

Вижте повече

Събитието

"Седмица на съвременното изкуство", са организира от Сдружение "Изкуство Днес" . От 25 г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.