Проектът

Изкуство. Без граници. Пловдив. 1-30.09.2019

Убежище Филм, кратка версия, 14:14 мин., 2001/2002. Юлиан Розефелд

За филма "Убежище", Розефелд създава богата и силно стилизирана театрална обстановка, за да изследва и деконструира стереотипите, свързани с имигрантите и идеята за "другия".

[…] Сто и двайсет участника, мнозина от които действителни имигранти, пресъздават битуването си на чужденци, като повтарят типични, превърнали се в клишета, дейности: чистене, разнасяне на вестници, продажба на рози. […] Хипнотичният забавен каданс на камерата, махаловидното движение в кадъра, подчертава ритуалния и безсмислен аспект на изпълняваните задачи, техния сизифовски характер. Портретирани като хомогенни групи, участниците са лишени от индивидуалност, изобразявайки така начина, по който хората обикновено гледат на "другия".

Далеч от идеята за документалистика, Розефелд изгражда субективни и строго контролирани композиции – "живи картини" – ту напомнящи класическо изкуство, ту – съзнателно кичозни. Филмът поставя под въпрос повсеместната в света на изкуството "естетическа коректност" (по аналогия на "политическата коректност") , където т.нар. журналистически подход се разглежда като единственият възможен при работа с актуални политически теми.

Откъс от текста на Щефан Берг и Катерина Грегос в: Юлиан Розефелд: Филми (2008). Любезно предоставен от Юлиан Розефелд.

Юлиан Розефелд

род. 1965 г., живее и работи в Берлин / филм, видеоарт .

Виж повече

Събитието

"Седмица на съвременното изкуство", са организира от Сдружение "Изкуство Днес" . От 25 г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.