Проектът

Изкуство. Без граници. Пловдив. 1-30.09.2019

Образи Инсталация, 2019. Надя Генова

Границата разделя едно пространство, едно състояние или време, на "тук" и "там", "преди" и "след". В многообразието от възприемаеми образи, човешкото лице е като граница между видимото за очите и това което е зад него. Огромната, омагьосваща сила на образите е пазителят на границата. // Н. Г.

Надя Генова

род. 1960 г., живее и работи в Пловдив / графика, обекти, инсталации.

Събитието

"Седмица на съвременното изкуство", са организира от Сдружение "Изкуство Днес" . От 25 г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.